Brend Warnshuis

Mijn naam is Brend Warnshuis, ik zit op het Graafschap College en daar volg ik de opleiding sport en bewegen. Ik zou later graag van mijn hobby mijn werk willen maken en dat is fitness. Je kan mij tegenkomen op de fitness vloer en verder nog bij de small group training. Zie ik je snel?